All Systems Operational

About This Site

Her finner du informasjon om våre tjenester, større hendelser og planlagt vedlikehold.
Abonner på oppdateringer, så får du en advarsel hvis tjenester er nede, etc.

Fargeindikasjoner nedenfor markerer brudd på tjenestene.
For å se detaljer, klikk på [+]

PROCESS
Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
PROCESS - Legacy PDF Collector
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Interpreter service
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Integrations - REST api
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Process Approve Web
Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
PROCESS – Mail Import
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND
Operational
90 days ago
99.77 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID API
Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - eInvoice API
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Access Point
Operational
90 days ago
99.7 % uptime
Today
SEND - Reports API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SFTP/FTP - transfer.compello.com
Operational
90 days ago
99.7 % uptime
Today
SEND - Major internal component - Json API
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API Partner
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Linkmobility API
Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - VIPPS
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Validation
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration NOR - NETS API
Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
SEND - Fjordkraft API
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Processing - invoices
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendMail
Operational
90 days ago
99.11 % uptime
Today
SEND - Digipost
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendInvoice API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Print delivery Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Evo Pdf API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - PassThroughInvoicing API
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration SWE
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - VAX Transfer - mySupply®DK
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - NETS Enrollment Washer
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Send portal
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Ticket Resolver - SWE Banks
Operational
90 days ago
95.33 % uptime
Today
SEND - Elvia API
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Volue API Service
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - ELHUB - Query
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Mail delivery
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - AS4FMS
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - General Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - FTP/SFTP - transfer.compello.com
Operational
90 days ago
98.16 % uptime
Today
RECEIVE Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
RECEIVE - Receive Service
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other & External
Operational
90 days ago
98.26 % uptime
Today
Helpdesk
Operational
90 days ago
82.69 % uptime
Today
Vipps - Access Token
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ELHUB.no
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ELMA
Operational