Monitoring - Dette er ikke en feilmelding, men et varsel om pågående endringsarbeid.

Som et ledd i flytting av produksjonsmiljøet vårt fra et hostmiljø til Azure har Compello de siste månedene skrevet om filkonverteringsprogrammene som er i bruk i våre systemer.

Store deler av utviklings-, test-, konsulent- og driftsressurser er involvert i dette arbeidet, og det gjennomføres grundig testing før de nye konverteringene settes ut i produksjon. Det er ikke gjort endringer i maler for faktura eller andre dokumenter.

På tross av dette har noen få avvik blitt oppdaget på enkelte fakturaer som har blitt indirekte påvirket. På grunn av GDPR kan vi ikke benytte produksjonsdata for testing i våre testmiljøer, og i produksjonsmiljøet er det vanskelig å dekke alle varianter 100% selv om vi har mål om å oppnå dette. Det betyr at mindre feil vil kunne forekomme, og vi vil korrigere disse umiddelbart dersom de oppstår.

Compello ber derfor om at kunder ta kontakt med oss om det skulle oppstå feil eller mangler på utsendte krav som ikke har blitt oppdaget i vår QA-prosess. Alle konverteringsprogram skal være endret innen medio november.

###########
ENGLISH:
###########
This is not an error message, but a notification of an ongoing process.

As part of moving our production environment from a hosted environment to Azure, Compello has spent the last few months rewriting the file conversion programs that are in use in our systems.

Large parts of development, testing, consulting and operational resources are involved in this work, and thorough testing is carried out before the new conversions are put into production. No changes have been made to templates for invoices or other documents.

Despite this, a few discrepancies have been discovered on some invoices that have been indirectly affected. Due to GDPR, we cannot use production data for testing in our test environments, and in the production environment it is difficult to cover all variants 100%, although we aim to achieve this. This means that minor errors may occur, and we will correct these immediately if they occur.

Compello therefore asks that customers contact us if there are errors or deficiencies in submitted requirements that have not been discovered in our QA process. All conversion programs must be changed by mid-November.


Compello Operations

Oct 10, 2022 - 12:29 CEST

About This Site

Her finner du informasjon om våre tjenester, større hendelser og planlagt vedlikehold.
Abonner på oppdateringer, så får du en advarsel hvis tjenester er nede, etc.

Fargeindikasjoner nedenfor markerer brudd på tjenestene.
For å se detaljer, klikk på [+]

PROCESS ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
PROCESS - Legacy PDF Collector ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Interpreter service ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Integrations - REST api ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Process Approve Web ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
PROCESS – Mail Import ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND ? Operational
90 days ago
99.87 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - eInvoice API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Access Point ? Operational
90 days ago
99.61 % uptime
Today
SEND - Reports API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - FTP - transfer.compello.com ? Operational
90 days ago
99.67 % uptime
Today
SEND - Major internal component - Json API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API Partner ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Linkmobility API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - VIPPS ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Validation ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration NOR - NETS API ? Operational
90 days ago
97.28 % uptime
Today
SEND - Fjordkraft API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Processing - invoices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendMail ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Digipost ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendInvoice API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Print delivery Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Evo Pdf API Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - PassThroughInvoicing API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration SWE ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - VAX Transfer - mySupply®DK ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - NETS Enrollment Washer ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Send portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Ticket Resolver - SWE Banks ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
99.85 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Web Operational
90 days ago
99.75 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - ELHUB - Query ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Portal Operational
90 days ago
99.61 % uptime
Today
EDI/FMS - Mail delivery ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - AS4FMS ? Operational
90 days ago
99.6 % uptime
Today
RECEIVE Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
RECEIVE - Receive Service ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other & External ? Operational
90 days ago
99.8 % uptime
Today
Helpdesk ? Operational
90 days ago
98.87 % uptime
Today
Vipps - Access Token ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com ? Operational
90 days ago
99.56 % uptime
Today
ELHUB.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ELMA ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.