Update - Her følger en oppdatering av status på fakturamottakstjenesten (Invoice Reception)

Vår leverandør har fokus på ansattes sikkerhet og helse, samt holde driften i gang, og de gjør en rekke tiltak for å ta igjen det de nå opplever av redusert ytelse og kapasitet.

Leverandøren merker en nedgang i mottatte fakturaer, totalt sett fra alle kunder, og dette gjør at de klarer å hente inn eventuelle forsinkelser.

Likevel oppgir de at overvåker situasjonen nøye dersom dette bildet endrer seg.

På dette tidspunktet klarer fakturamottaket å levere og tolke fakturaer. Norge opplever per nå ikke i vesentlig grad forsinkelser, men våre kunder merker dog at kvaliteten på tolkning er redusert.

Kapasitet per 25.03.20:
• Sverige + Norge = 100 % (jobber nå for kunder også utenom disse regionene)
• Polen – 80 % kapasitet
• Tyskland – 100 %
• Finland/Estland: 75 % (på vei oppover)
• India - 0 % stengt av myndighetene
*Dette er i hovedsak, som en følge av stenging av skole og barnehager

Tiltak som gjøres for å bedre kapasitet og ytelse:
• Det jobbes flere skift
• Hygiene faktorer påses
• Det jobbes for å tilrettelegge for at Verifiseringsteamet kan jobbe hjemmefra innen neste uke
• Styrker arbeidsstokken med flere ansatte, og disse trenger opplæring og god kompetanseoverføring

Mvh
Compello
Mar 26, 13:24 CET
Monitoring - Kjære kunde,

Compello følger situasjonen vedrørende Covid -19 nøye, og har daglig kontakt med våre underleverandører for å sikre at alle leveranser går som normalt. De fleste selskaper er berørt på en eller annen måte, som følge av myndighetenes restriksjoner for å hindre spredning av coronaviruset.

Vi har mottatt force majeure varsel fra vår underleverandør på fakturamottakstjenesten om at de grunnet situasjonen med Covid-19 vil ha problemer med å opprettholde sitt avtalte servicenivå mot våre sluttkunder. Vår leverandør er avhengig av personell on-site for å kunne utføre alle tjenestene sine, herunder skanning av papirfakturaer og verifisering av tolkede fakturaer. Vi ser allerede nå at kapasiteten hos leverandør er noe redusert, og med det vil leverandøren ikke fullt ut klare å opprettholde leveransen og tolkningen i henhold til kontrakt og forventet SLA. Forsinkelser som følge av dette er ute av vår kontroll, og ikke noe vi kan påvirke slik situasjonen er nå. Dette medfører igjen at Compello ikke klarer å møte de forventninger vi har mot våre kunder, som benytter denne tjenesten.

Vi foreslår at dere som kunde gjør en vurdering om det fins alternative løsninger for å håndtere innkommende fakturaer.

Våre forslag på tiltak er:
1) Informere deres leverandører om å sende fakturaene som EHF
2) Stoppe tjenesten og innsending av fakturaer til fakturamottaket for en periode til situasjonen er mer stabil
3) Fakturaene blir per nå levert, men dersom verifiseringen stopper helt opp kan vi vi be fakturamottaket sette opp en automatisk e-post som avviser innsending og ber deres leverandører ta kontakt med dere for alternative måter å sende fakturaene. Ved stopp vil fakturaer mottatt per post sendes som returpost.


Vennligst ta kontakt med oss på support@compello.com dersom dere har spørsmål.

Vi beklager ulempene dette medfører for dere.

NB: Øvrige elektroniske tjenester som Compello leverer er ikke berørt av Covid – 19, og produksjonen går som normalt.

Mvh
Compello
Mar 24, 08:28 CET

About This SiteBring har redusert distribusjon i forbindelse med Påsken


Viktig informasjon vedrørende fakturautsendelser i april, som skal til print og sendes med posten:
Våre printleverandører har produksjon i påskeuken; mandag, tirsdag og onsdag til kl 12:00.
De leverer som vanlig til Bring mandag og tirsdag.
På onsdagen vil Bring håndtere fakturaer på samme måte som om det var levert tirsdag etter påske (dvs dagen etter 2e påskedag).

Distribusjon av alle andre typer fakturaer går som normalt i hele denne perioden.2020-03-19: Vår risikohåndtering i forbindelse med Koronaviruset


Vi har den siste uken hatt hele vår organisasjon jobbende fra hjemmekontor, Compello har ikke hatt noen ansatt som har blitt smitted Covid-19.
Alle våre systemer har fungert som normalt, og alle hendelser blir fulgt.

Vi følger kontinuerlig med på råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene, og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen i forhold til våre ansatte og våre forpliktelser overfor kunder.

Alle våre ansatte jobber nå distribuert på hjemmekontor, slik at vi opprettholder full drift og support på alle våre tjenester, uavhengig av lokasjon. Vi har gode rutiner og systemer, inkludert failover og redundans for tilgang og overvåking av alle driftssystemer, og våre ansatte har lang erfaring med å jobbe distribuert, da mye av vår 24/7 overvåking foregår fra hjemmekontor.
For medarbeiderne har vi lagt strenge føringer i forhold til oppfølging av reiser de har vært på og potensielle smittefarer i deres nærhet.
Vi informerer jevnlig internt om rådene som gis fra myndighetene, og bidrar med forebyggende informasjon og tiltak om hvordan risikoen for smitte kan reduseres for å ivareta våre ansattes helse.

Vi har innført reiserestriksjoner, samt stopp for deltakelse på kurs/seminarer/arrangementer inntil videre. Videre har vi kansellert alle våre planlagte kundearrangement.
Hvis omfanget av spredningen av Koronaviruset fører til at deler av våre medarbeidere blir ute av stand til å utføre arbeid grunnet enten karantene eller sykdom, vil vi gjøre tiltak som i størst mulig grad sikrer leveranser til kundene. Dette kan innebære omprioritering av personell og kjøp av tjenester fra eksterne.
Våre tredjepartsleverandører har utført lignende tiltak og med planer for beredskap for å sikre at deres leveranser går som normalt.

Dersom risikoen for påvirkning av kundeleveranser skulle endre seg, vil vi sørge for at kundene får informasjon om hvilke konsekvenser dette har og hvilke tiltak vi gjør for å redusere konsekvensene.

Her finner du informasjon om våre tjenester, større hendelser og planlagt vedlikehold.
Abonner på oppdateringer, så får du en advarsel hvis tjenester er nede, etc.

Fargeindikasjoner nedenfor markerer brudd på tjenestene.
For å se detaljer, klikk på [+]

Process Approve ? Operational
90 days ago
99.81 % uptime
Today
Lagacy Silverlight Web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Touch web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Web Router ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Processing Email & EHF ? Operational
90 days ago
98.7 % uptime
Today
Interpreter service ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Integrations - REST api ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Process Approve Web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
eInvoice/Send ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
eInvoice Portal Login - Compello ID API ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
eInvoice Portal ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
eInvoice API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
File collector Azure Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Access Point ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Reports API Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Send - eInvoice Portal Login - Compello ID ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - FTP - Clientcomputing.no ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - FTP - datatransfer.efaktura.biz ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - FTP - transfer.compello.com ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - Major internal component - Json API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Portal API Partner ? Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
Send - Portal API ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Send - Puzzle API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Starscream (fakturamottagare.gronfaktura.se) ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - VIPPS ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Validation ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - Bank integration - NETS API ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Send - efaktura.biz ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Send - Fjordkraft API ? Operational
90 days ago
99.82 % uptime
Today
Send - Legacy B2B invoicing - ECxgate ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - Processing - invoices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - SendMail ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Digipost ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SendInvoice API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Print delivery Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Evo Pdf API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Powel API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ELHUB - Query ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other & External services ? Degraded Performance
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Helpdesk ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Access Token ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Fakturamottak Degraded Performance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SendGrid API v3 Operational
SendGrid SMTP Operational
SendGrid API v2 Operational
SendGrid API Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
Apr 4, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Apr 4, 01:17 CEST
Monitoring - Da er rettelse utført og testet av oss og partner at virker. Vi anser problemet som løst, men fortsetter overvåkning.
Apr 3, 14:21 CEST
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Apr 3, 13:15 CEST
Identified - Det er funnet en feil i PO matche rutinen etter oppdateringene av Process som ble gjort i går kveld (Torsdag 02. april).

Rettelse er klar til installasjon, som vi vil utføre ca kl 13:30. Den tar bare noen sekunder, men brukere kan merke litt heng i klienten når det blir gjort. Om en merker ustabilitet, restart klienten (logg ut og inn ).
Apr 3, 13:14 CEST
Apr 3, 2020
Completed - Oppdatering 3. april 2020:

Informasjonen har blitt lagt på forsiden av https://status.compello.com
Denne meldingen er fjernet som en "Maintenace".

Bring har redusert distribusjon i forbindelse med Påsken

Viktig informasjon vedrørende fakturautsendelser i april, som skal til print og sendes med posten:
Våre printleverandører har produksjon i påskeuken; mandag, tirsdag og onsdag til kl 12:00.
De leverer som vanlig til Bring mandag og tirsdag.
På onsdagen vil Bring håndtere fakturaer på samme måte som om det var levert tirsdag etter påske (dvs dagen etter 2e påskedag).

Distribusjon av alle andre typer fakturaer går som normalt i hele denne perioden.
Apr 3, 09:37 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Apr 3, 05:00 CEST
Update - Oppdatering - 2020-03-12:

Viktig informasjon vedrørende fakturautsendelser i april, som skal til print og sendes med posten:
Våre printleverandører har produksjon i påskeuken; mandag, tirsdag og onsdag til kl 12:00.
De leverer som vanlig til Bring mandag og tirsdag.
På onsdagen vil Bring håndtere fakturaer på samme måte som om det var levert tirsdag etter påske (dvs dagen etter 2e påskedag).

Distribusjon av alle andre typer fakturaer går som normalt i hele denne perioden.

Med vennlig hilsen

Compello Operations
Mar 12, 11:43 CET
Scheduled - Oppdatering - 2020-03-12:

Viktig informasjon vedrørende fakturautsendelser i april, som skal til print og sendes med posten:
Våre printleverandører har produksjon i påskeuken; mandag, tirsdag og onsdag til kl 12:00.
De leverer som vanlig til Bring mandag og tirsdag.
På onsdagen vil Bring håndtere fakturaer på samme måte som om det var levert tirsdag etter påske (dvs dagen etter 2e påskedag).

Distribusjon av alle andre typer fakturaer går som normalt i hele denne perioden.

Med vennlig hilsen

Compello Operations
Mar 17, 16:00 CET
Apr 2, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Apr 2, 23:00 CEST
Verifying - Vedlikeholdet og oppgraderingen pågår.
For å være sikre på at alt fungerer som det skal, vil arbeidet pågå noe lenger enn tidligere annonsert. Estimert tid 23:00.

Vi vil varsle når tjenesten er tilgjengelig igjen.

Compello Operations
Apr 2, 20:25 CEST
In progress - Vedlikeholdet og oppgraderingen pågår.
For å være sikre på at alt fungerer som det skal, vil arbeidet pågå noe lenger enn tidligere annonsert. Estimert tid 23:00.

Vi vil varsle når tjenesten er tilgjengelig igjen.

Compello Operations
Apr 2, 17:00 CEST
Scheduled - Torsdag 2. april fra kl 17:00 vil det bli utført planlagt vedlikehold og/eller oppgradering av tjenester for Process Approve (Fakturagodkjenning).

Arbeidet vil medføre at tjenesten ikke er tilgjengelig i dette tidsrommet.
Vi estimerer at arbeidet vil ta 2-4 timer, men skulle skje endringer vil vi varsle om dette.


Om du har ideer om forbedringer eller endringer, vennligst bruk linken under:
https://ideas.compello.com/


Vi vil informere deg når tjenestene er oppe og kjører som normalt igjen.

Vennlig hilsen,
Compello Operations
Mar 30, 10:37 CEST
Apr 1, 2020

No incidents reported.

Mar 31, 2020

No incidents reported.

Mar 30, 2020

No incidents reported.

Mar 29, 2020

No incidents reported.

Mar 28, 2020

No incidents reported.

Mar 27, 2020

No incidents reported.

Mar 25, 2020

No incidents reported.

Mar 23, 2020

No incidents reported.

Mar 22, 2020

No incidents reported.

Mar 21, 2020

No incidents reported.