All Systems Operational

About This Site

Welcome to the Status page for Compello.
Here you will find information of our services, major incidents and planned maintenance.
Feel free to subscribe to updates, you will then get a warning if services are down, etc.

Color indications below marks outage on services.
To see details, click on the [+]

Invoice Approval ? Operational
90 days ago
99.49 % uptime
Today
Invoice Approval - Lagacy Silverlight Web ? Operational
90 days ago
99.33 % uptime
Today
Invoice Approval - Touch web ? Operational
90 days ago
99.33 % uptime
Today
Invoice Approval - Router ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Invoice Approval - Processing Email & EHF ? Operational
90 days ago
98.7 % uptime
Today
Invoice Approval - Interpreter ? Operational
90 days ago
99.73 % uptime
Today
Invoice Approval - Integrations - REST api ? Operational
90 days ago
99.33 % uptime
Today
Invoice Approval - Process Approve Web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
eInvoice/Send ? Operational
90 days ago
99.8 % uptime
Today
Send - eInvoice Portal Login - Compello ID API ? Operational
90 days ago
97.39 % uptime
Today
Send - eInvoice Portal ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Send - eInvoice API ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Send - File collector Azure Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - Access Point ? Operational
90 days ago
98.65 % uptime
Today
Send - Reports API Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - eInvoice Portal Login - Compello ID ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - FTP - Clientcomputing.no ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Send - FTP - datatransfer.efaktura.biz ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Send - FTP - transfer.compello.com ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Send - Major internal component - Json API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Portal API Partner ? Operational
90 days ago
99.91 % uptime
Today
Send - Portal API ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Send - Puzzle API ? Operational
90 days ago
99.75 % uptime
Today
Send - Starscream (fakturamottagare.gronfaktura.se) ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Send - VIPPS ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Validation ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - Bank integration - NETS API ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Send - efaktura.biz ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Send - Fjordkraft API ? Operational
90 days ago
99.84 % uptime
Today
Send - Legacy B2B invoicing - ECxgate ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - Processing - invoices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Send - SendMail ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Send - Digipost ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
EDI Web Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Powel API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ELHUB - Query ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other & External services ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Helpdesk ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Vipps - Access Token ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SendGrid API v3 Operational
SendGrid SMTP Operational
SendGrid API v2 Operational
SendGrid API Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
Jan 25, 2020

No incidents reported today.

Jan 24, 2020

No incidents reported.

Jan 23, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 23, 19:01 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 23, 18:00 CET
Scheduled - Thursday 23th of January at 18.00 Norwegian time we plan to update Process.

We will only update Process Web module, and the system will be unavailable from 18.00 – 19.00.


If you have ideas for improvement or changes, please use the following link:
https://ideas.compello.com/

We will inform you once services are up and running again.

Best regards,
Compello Operations
Jan 20, 14:49 CET
Jan 22, 2020

No incidents reported.

Jan 21, 2020

No incidents reported.

Jan 20, 2020
Resolved - Hei,
Vår underleverandør (Opus Capita) har nå løst hovedproblemene med EHF 3.0 for norske mottakere, og de fleste fakturaer går nå fint gjennom våre systemer.

Der hvor fakturaer feiler, blir disse håndtert enkeltvis, og vi holder dialog med Opus Capita og den enkelte kunden i de enkelte sakene.

Vi beklager forsinkelsene og ulempene som oppstod som følge av hendelsen.

Mvh
Compello Support
Jan 20, 09:38 CET
Monitoring - Vår underleverandør (Opus Capita) har nå løst hovedproblemene med EHF 3.0, og de fleste fakturaer går nå fint gjennom våre systemer.
Der hvor fakturaer feiler, blir disse håndtert enkeltvis, og vi holder dialog med Opus Capita og den enkelte kunden i de enkelte sakene.

Vi vil holde dere oppdater når vi har nyheter.

Compello Operations.
Jan 14, 14:13 CET
Update - Hei,

Det meste av fakturaer er nå sendt gjennom fakturamottaket og det forventes at alt skal være ajour i løpet av ettermiddag/kveld. Vår leverandør jobber og følger dette opp til alt er sendt ut.

Noen av filene, som har feilet i validering, er sendt i retur til leverandør for korrigering og resending.

Beklager igjen de ulempene dette har medført.

Mvh
Compello Support
Jan 10, 16:41 CET
Identified - Grunnet overgang til EHF 3.0 har vår underleverandør (Opus Capita) på Fakturamottakstjenester dessverre hatt store utfordringer med å levere fakturaer til alle sine kunder siden 01.01.2020.

Saken har høy prioritet hos vår leverandør, og vi har tett oppfølging og dialog med leverandøren for å få løst problemet. Mange fakturaer ble levert i går, og det rettes løpende opp i feil som dukker opp. Det forventes at alt skal være levert innen utgangen av uken.

Vi beklager at feilrettingen har tatt tid og forstår at dette har vært en uholdbar situasjon for de kundene som benytter denne tjenesten.

Vi holder dere løpende oppdatert om endringer.

Mvh
Compello Support
Jan 9, 11:22 CET
Jan 19, 2020

No incidents reported.

Jan 18, 2020

No incidents reported.

Jan 17, 2020

No incidents reported.

Jan 16, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 16, 19:11 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 16, 17:11 CET
Scheduled - We plan to update Compello Interpreter on Thursday 16th of January at 18:00 -20.00.

The system will be unavailble ( this means that no interpreting will be done) between 18.00 – 20.00 .
Compello Process will be up and running.

Compello Operations
Jan 14, 17:13 CET
Jan 15, 2020

No incidents reported.

Jan 13, 2020
Resolved - Fakturaoppslag fra nettbank fungerer som normalt igjen.
Vi beklager sterkt at dette har skjedd.

Compello Operations
Jan 13, 21:49 CET
Identified - Vi har for tiden problemer med å vise fakturaer sendt til kunder via nettbanken.
Vi jobber med å få løst problemet, og håper å ha dette tilbake til normalt om kort tid.
Fakturaer er synlig og tilgjengelige i kundeportalen.

Mer informasjon vil komme når det er tilgjengelig.

Compello Operations
Jan 13, 20:39 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 13, 19:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 13, 18:00 CET
Scheduled - Monday 13th of January at 18.00 - 19:00 Norwegian time (CET) we will perform an update to our service Process Approve.

During this period the service will become offline and unstable.

Changes:
Column selector - Header fields included in addition to posting line
Archive search - Save as excel
Archive search - Icons added for Saved searches
Bug fixes

If you have ideas for improvement or changes, please use the following link:
https://ideas.compello.com/

We will inform you once services are up and running again.

Best regards,
Compello Operations
Jan 10, 09:11 CET
Resolved - The queues have been processed and transmitted.
Service is running as normal.

Best regards

Compello Operations
Jan 13, 10:24 CET
Monitoring - We currently have some delay in processing EHF messages. Currently there is a backlog of messages to be transmitted out of our environment these are messages Friday evening, Saturday and Sunday.
All messages should be delivered out within 1-2 hours.

We are sorry for the inconvenience

Operations
Compello
Jan 13, 08:23 CET
Jan 12, 2020

No incidents reported.

Jan 11, 2020

No incidents reported.