All Systems Operational

About This Site

Her finner du informasjon om våre tjenester, større hendelser og planlagt vedlikehold.
Abonner på oppdateringer, så får du en advarsel hvis tjenester er nede, etc.

Fargeindikasjoner nedenfor markerer brudd på tjenestene.
For å se detaljer, klikk på [+]

PROCESS ? Operational
90 days ago
99.56 % uptime
Today
PROCESS - Legacy Silverlight Web ? Operational
90 days ago
99.38 % uptime
Today
PROCESS - Touch web ? Operational
90 days ago
99.38 % uptime
Today
PROCESS - Web Router ? Operational
90 days ago
99.38 % uptime
Today
PROCESS - Processing Email & EHF ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Interpreter service ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Integrations - REST api ? Operational
90 days ago
99.43 % uptime
Today
PROCESS - Process Approve Web ? Operational
90 days ago
99.38 % uptime
Today
SEND ? Operational
90 days ago
99.89 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID API ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - eInvoice API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - File collector Azure Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Access Point ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
SEND - Reports API Operational
90 days ago
97.47 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - FTP - Clientcomputing.no ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
SEND - FTP - datatransfer.efaktura.biz ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
SEND - FTP - transfer.compello.com ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Major internal component - Json API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API Partner ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Linkmobility API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - VIPPS ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Validation ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration - NETS API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - efaktura.biz ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Fjordkraft API ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
SEND - Legacy B2B invoicing - ECxgate ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Processing - invoices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendMail ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Digipost ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendInvoice API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Print delivery Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Evo Pdf API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Web Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - ELHUB - Query ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - AS4 Gatewa7y ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Portal Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
EDI/FMS - Mail delivery ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other & External ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Helpdesk ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Vipps - Access Token ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
ELHUB.no ? Operational
90 days ago
99.32 % uptime
Today
Test - ignore Operational
SendGrid SMTP Operational
SendGrid API v2 Operational
SendGrid API v3 Operational
SendGrid API Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
Torsdag 3. desember fra kl 18:00 vil det bli utført planlagt vedlikehold for Process Approve (Fakturagodkjenning).

Arbeidet vil medføre at tjenesten kan være ustabil i dette tidsrommet. Ved problemer forsøk å logge ut og inn igjen. Vi estimerer at arbeidet vil ta 2 timer, men skulle det skje endringer vil vi varsle om dette.


Om du har forslag til forbedringer eller endringer, vennligst bruk linken under:
https://ideas.compello.com/


Vi vil informere deg når tjenestene er oppe og kjører som normalt igjen.

Vennlig hilsen,
Compello Operations
Posted on Nov 30, 10:27 CET
Past Incidents
Dec 1, 2020

No incidents reported today.

Nov 30, 2020
Resolved - Nye valideringsregler for EHF 3.0 er i produksjon.
Fullstendig oversikt og informasjon om siste endring av EHF-standard kan leses i Peppol sine release notes her:
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/release-notes/

Filer som ikke er i henhold til nye valideringsregler vil bli avvist i forsøket å sende dem videre til mottakers aksesspunkt.
Disse vil fremkomme på dags-/ukes-/måned-rapport.

Under finner dere en liste over de vanligste årsakene til feil som er identifisert til nå, og vi oppfordrer våre kunder til å påse at de nye kravene implementeres så raskt som mulig:

1. [BR-CL-26]:
Error message: [BR-CL-26]-Delivery location identifier scheme identifier MUST belong to the ISO 6523 ICD code list schemeID="GSRN" kan ikke benyttes, i stedet kan man benytte schemeID="0209"

2, [UBL-SR-45]:
Error message: [UBL-SR-45]-Due Date shall occur maximum once
Forfallsdato kan kun forekomme ett sted på en faktura eller kreditnota.


3. [UBL-SR-16]:
Error message: [UBL-SR-16]-Buyer identifier shall occur maximum once
Mottaker kan kun forekomme ett sted på en faktura eller kreditnota.


4. [UBL-SR-47]:
Error message: [UBL-SR-47]-When there are more than one payment means code, they shall be equal


5. [UBL-SR-13]:
Error message: [UBL-SR-13]-Seller tax registration shall occur maximum once


Dersom noe er uklart eller dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på support@compello.com


TIPS:
Online Validator som kan benyttes:
https://ecosio.com/en/peppol-and-xml-document-validator/

Rule set:
OpenPEPPOL Credit Note (3.11.1)(aka BIS Billing 3.0.8 corrigendum)
OpenPEPPOL Invoice (3.11.1)(aka BIS Billing 3.0.8 corrigendum)

Compello Operations
Nov 30, 09:38 CET
Update - Viktige endringer i EHF 3.0 - korrigering pkt 1 [BR-CL-26]

Nylig er det innført endringer som kan berøre mange av våre kunder.

Det internasjonale nettverket for elektronisk fakturaformidling (Peppol) foretar periodevise endringer i krav til innholdet i EHF-filer. Dette gjøres normalt i mai og november, og endringer varsles normalt sett i god tid før ikrafttredelse. Konsekvensen av endringene fra Peppol krever at man må gå nøyere inn i dokumentasjonen enn det som var nødvendig tidligere, da EHFen var en ren norsk versjon håndtert av DIFI. Compello vil tilstrebe å varsle våre kunder så tidlig som mulig om endringer, og hvilke konsekvenser disse kan medføre.

Compello som distributør av EHF skal i utgangspunktet avvise alle meldinger som ikke er i henhold til gjeldende format, og kan bli straffet for å distribuere ugyldige dokumenter videre i nettverket.

Vi ønsker derfor med dette å informere om endringen og vise til de vanligste feilmeldingene som dukker opp, slik at våre kunder raskt kan gjøre nødvendige endringer på sin side. Det minnes likevel om at avsendere som selv produserer og sender EHF må holde seg oppdatert på de endringer som blir publisert av Peppol, og påse at meldinger de sender er i henhold til gjeldende krav.

Compello har med enkelte av våre kunder egne tilleggsavtaler om å produsere EHF-filer for kunden, og disse kundene trenger ikke foreta seg noe eller gjøre endringer på sin side.

Fullstendig oversikt og informasjon om siste endring av EHF-standard kan leses i Peppol sine release notes her:
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/release-notes/

Under finner dere en liste over de vanligste årsakene til feil som er identifisert til nå, og vi oppfordrer våre kunder til å påse at de nye kravene implementeres så raskt som mulig:

1. [BR-CL-26]:
Error message: [BR-CL-26]-Delivery location identifier scheme identifier MUST belong to the ISO 6523 ICD code list schemeID="GSRN" kan ikke benyttes, i stedet kan man benytte schemeID="0209"

Målepunkt identifisering, må endres fra:
cbc:ID schemeID="GSRN" schemeAgencyID="9" 707057500079062979 /cbc:ID

Endres til:
cbc:ID schemeID="0209" schemeAgencyID="9" 707057500079062979 /cbc:ID

2, [UBL-SR-45]:
Error message: [UBL-SR-45]-Due Date shall occur maximum once
Forfallsdato kan kun forekomme ett sted på en faktura eller kreditnota.

3. [UBL-SR-16]:
Error message: [UBL-SR-16]-Buyer identifier shall occur maximum once
Mottaker kan kun forekomme ett sted på en faktura eller kreditnota.

4. [UBL-SR-47]:
Error message: [UBL-SR-47]-When there are more than one payment means code, they shall be equal

5. [UBL-SR-13]:
Error message: [UBL-SR-13]-Seller tax registration shall occur maximum once


Dersom noe er uklart eller dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på support@compello.com


TIPS:
Online Validator som kan benyttes:
https://ecosio.com/en/peppol-and-xml-document-validator/

Rule set:
OpenPEPPOL Credit Note (3.11.1)(aka BIS Billing 3.0.8 corrigendum)
OpenPEPPOL Invoice (3.11.1)(aka BIS Billing 3.0.8 corrigendum)Med vennlig hilsen

Compello Operations
Nov 20, 14:04 CET
Monitoring - Viktige endringer i EHF 3.0

Nylig er det innført endringer som kan berøre mange av våre kunder.

Det internasjonale nettverket for elektronisk fakturaformidling (Peppol) foretar periodevise endringer i krav til innholdet i EHF-filer. Dette gjøres normalt i mai og november, og endringer varsles normalt sett i god tid før ikrafttredelse. Konsekvensen av endringene fra Peppol krever at man må gå nøyere inn i dokumentasjonen enn det som var nødvendig tidligere, da EHFen var en ren norsk versjon håndtert av DIFI. Compello tilstreber å varsle våre kunder så tidlig som mulig om endringer, og hvilke konsekvenser disse kan medføre.

Compello som distributør av EHF skal i utgangspunktet avvise alle meldinger som ikke er i henhold til gjeldende format, og kan bli straffet for å distribuere ugyldige dokumenter videre i nettverket.

Vi ønsker derfor med dette å informere om endringen og vise til de vanligste feilmeldingene som dukker opp, slik at våre kunder raskt kan gjøre nødvendige endringer på sin side. Det minnes likevel om at avsendere som selv produserer og sender EHF må holde seg oppdatert på de endringer som blir publisert av Peppol, og påse at meldinger de sender er i henhold til gjeldende krav.

Compello har med enkelte av våre kunder egne tilleggsavtaler om å produsere EHF-filer for kunden, og disse kundene trenger ikke foreta seg noe eller gjøre endringer på sin side.

Fullstendig oversikt og informasjon om siste endring av EHF-standard kan leses i Peppol sine release notes her:
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/release-notes/

Under finner dere en liste over de vanligste årsakene til feil som er identifisert til nå, og vi oppfordrer våre kunder til å påse at de nye kravene implementeres så raskt som mulig:

1. [BR-CL-26]:
Error message: [BR-CL-26]-Delivery location identifier scheme identifier MUST belong to the ISO 6523 ICD code list schemeID="GSRN" kan ikke benyttes, i stedet kan man benytte schemeID="0209"

Målepunkt identifisering, må endres fra:

2020-10-26

707057500079062979

Endres til:

2020-10-26

707057500079062979


2, [UBL-SR-45]:
Error message: [UBL-SR-45]-Due Date shall occur maximum once
Forfallsdato kan kun forekomme ett sted på en faktura eller kreditnota.


3. [UBL-SR-16]:
Error message: [UBL-SR-16]-Buyer identifier shall occur maximum once
Mottaker kan kun forekomme ett sted på en faktura eller kreditnota.


4. [UBL-SR-47]:
Error message: [UBL-SR-47]-When there are more than one payment means code, they shall be equal


5. [UBL-SR-13]:
Error message: [UBL-SR-13]-Seller tax registration shall occur maximum once


Dersom noe er uklart eller dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på support@compello.com


TIPS:
Online Validator som kan benyttes:
https://ecosio.com/en/peppol-and-xml-document-validator/

Rule set:
OpenPEPPOL Credit Note (3.11.1)(aka BIS Billing 3.0.8 corrigendum)
OpenPEPPOL Invoice (3.11.1)(aka BIS Billing 3.0.8 corrigendum)Med vennlig hilsen

Compello Operations
Nov 20, 13:58 CET
Nov 29, 2020

No incidents reported.

Nov 28, 2020

No incidents reported.

Nov 27, 2020

No incidents reported.

Nov 26, 2020

No incidents reported.

Nov 25, 2020

No incidents reported.

Nov 24, 2020
Resolved - Da kan vi informere om at alle e-post faktura importert og PDF Collector kjører som normalt.

Mvh Compello Support
Nov 24, 13:24 CET
Identified - Hei,
Vi har dessverre hatt en stopp i PDF Collector, og tjenesten er startet igjen. Det kan likevel være noe forsinkelse på import av e-post vedlegg frem til alt er prosessert.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Compello Support
Nov 24, 10:13 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 24, 13:16 CET
Monitoring - No general performance problem have been fount. We are continuing to look into the customer specific cases reported to us.
Nov 23, 15:26 CET
Investigating - Some customer have reported slow performance, we are currently investigating the problem.
Nov 23, 12:27 CET
Nov 23, 2020
Nov 22, 2020

No incidents reported.

Nov 21, 2020

No incidents reported.

Nov 20, 2020
Resolved - Oppdatering mottatt fra ELHUB.no kl 10:50:

Utfordringene er nå utbedret og Elhub mottar nå meldinger som normalt – D+5 for bruksdøgn 15. november vil bli startet om få strakser.

Mer informasjon vil fortløpende bli publisert i driftsmelding.
https://elhub.no/driftsmeldinger/det-er-for-tiden-stopp-i-elhub-sitt-meldingsmottak/
https://elhub.no/driftsmeldinger/

Vi gjør oppmerksom på at dette er et miljø som ikke ligger under Compello sitt ansvar.
Alle tjenester hos Compello går som normalt.

Compello Operations
Nov 20, 11:20 CET
Update - #Oppdatering mottatt fra ELHUB.no kl 10:00:
Det er fortsatt utfordringer i meldingsmottaket – vi kommer til å skyve på dagens D+5 kjøring inntil videre.

Vi jobber med høyeste prioritet for å få utbedret dette.
Mer informasjon vil fortløpende bli publisert i driftsmelding.
Mer informasjon vil fortløpende bli publisert i driftsmelding.
https://elhub.no/driftsmeldinger/det-er-for-tiden-stopp-i-elhub-sitt-meldingsmottak/
https://elhub.no/driftsmeldinger/

Vi gjør oppmerksom på at dette er et miljø som ikke ligger under Compello sitt ansvar.
Alle tjenester hos Compello går som normalt, men vi vil ikke være i stand til å videresende meldinger til ELHUB.no inntil de har rettet feilen på sin side.

Compello Operations
Nov 20, 10:19 CET
Investigating - Vi har mottatt melding fra ELHUB.no om at de for tiden har stopp i Elhub sitt meldingsmottak
Sist oppdatert 20.11.2020 08:40
ELHUB.no jobber med høyeste prioritet for å få utbedret dette.
Mer informasjon vil fortløpende bli publisert i driftsmelding.
https://elhub.no/driftsmeldinger/det-er-for-tiden-stopp-i-elhub-sitt-meldingsmottak/
https://elhub.no/driftsmeldinger/

Vi gjør oppmerksom på at dette er et miljø som ikke ligger under Compello sitt ansvar.
Alle tjenester hos Compello går som normalt, men vi vil ikke være i stand til å videresende meldinger til ELHUB.no inntil de har rettet feilen på sin side.

Compello Operations
Nov 20, 09:23 CET
Nov 19, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 19, 20:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 19, 18:00 CET
Scheduled - Torsdag 19. november fra kl 18:00 vil det bli utført planlagt vedlikehold for Process Approve (Fakturagodkjenning).

Arbeidet vil medføre at tjenesten kan være ustabil i dette tidsrommet. Ved problemer forsøk å logge ut og inn igjen. Vi estimerer at arbeidet vil ta 2 timer, men skulle det skje endringer vil vi varsle om dette.


Om du har forslag til forbedringer eller endringer, vennligst bruk linken under:
https://ideas.compello.com/


Vi vil informere deg når tjenestene er oppe og kjører som normalt igjen.

Vennlig hilsen,
Compello Operations
Nov 16, 10:08 CET
Nov 18, 2020

No incidents reported.

Nov 17, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 17, 08:41 CET
Update - Lørdag 14/11 - kl 08:14
Vi er tilbake i normal prosesseringshastighet.
Det er fortsatt noe gjenstående manuelt arbeid med å følge opp transaksjoner enkelte transaksjoner som har feilet.

Ingen data/filer er tapt, våre kunder trenger ikke å gjøre noe i forbindelse med denne saken, og mottak av filer, inkludert inngående EHF vil bli behandlet.

Compello Operations
Nov 14, 08:13 CET
Monitoring - Vi har startet prosessering av køen vi har bygget opp av mottatte filer.
Vi vil holde dere oppdatert om prosseringen.
Ingen data/filer er tapt, våre kunder trenger ikke å gjøre noe i forbindelse med denne saken, og mottak av filer, inkludert inngående EHF vil bli behandlet.

Compello Operations
Nov 13, 15:01 CET
Update - 12:50 CET:

Vi jobber fortsatt med å få rettet feilen til treghetene i vår prossesering av filer.

Kunder vil oppleve forsinkelser i utsendelser av krav til sluttmottakere.

Vi vil fortsette å motta filer, og legge dem i prosesseringskøen.
Ingen data vil bli tapt, våre kunder trenger ikke å gjøre noe i forbindelse med denne saken.

Vi vil holde dere oppdatert om endringer i status på hendelsen.


Compello Operations
Nov 13, 12:50 CET
Identified - Grunnen til treghetene i prosesseringen er identifisert.
For å rette feilen, har vi stoppet videre prosessering av filer.
Kunder vil oppleve forsinkelser i utsendelser av krav til sluttmottakere.

Vi vil fortsette å motta filer, og legge dem i prosesseringskøen.
Ingen data vil bli tapt, våre kunder trenger ikke å gjøre noe i forbindelse med denne saken.

Vi vil holde dere oppdatert om endringer i status på hendelsen.


Compello Operations
Nov 13, 08:48 CET
Monitoring - Vi har for tiden stor trafikk, og kunder kan oppleve noe lengere prosesseringstid enn normalt.
Vårt Operations Team jobber med problemet.

Ingen data vil bli tapt, våre kunder trenger ikke å gjøre noe i forbindelse med denne saken.
Vi vil holde dere oppdatert om endringer i status på hendelsen.


Compello Operations
Nov 12, 14:44 CET