Investigating - Norsk:
Brukere av Compello Desktop må oppdatere applikasjonen.

Vi gjorde en oppdatering i går kveld for å forbedre stabiliteten i et av våre baksystemer.
En konsekvens av oppdateringen er at brukere av Compello Desktop må oppdatere til ny versjon av programmet for å kunne logge inn.

Desktop fungerer som før etter oppdateringen, og det er ingen endringer i oppsettet på applikasjonen.

Vi beklager at vi ikke har fått sendt ut informasjon om dette tidligere.

Kontakt oss på support@compello.com hvis det er behov for bistand med oppdateringen.


English:
Compello Desktop users must do an update of the application.

We did an update last night to improve stability in one of our back end systems.
One consequence of the update is that users of Compello Desktop must update to a new version of the application in order to log in.

Desktop has the same functionality as earlier, and there are no changes to the setup of the application.

We apologize for not being able to inform you about this earlier.

Please send us an email to support@compello.com if you need assistance with the update.

---
Vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Jun 24, 09:03 CEST

About This Site

Her finner du informasjon om våre tjenester, større hendelser og planlagt vedlikehold.
Abonner på oppdateringer, så får du en advarsel hvis tjenester er nede, etc.

Fargeindikasjoner nedenfor markerer brudd på tjenestene.
For å se detaljer, klikk på [+]

PROCESS ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
PROCESS - Legacy Silverlight Web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Touch web ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
PROCESS - Web Router ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Legacy PDF Collector ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Interpreter service ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
PROCESS - Integrations - REST api ? Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
PROCESS - Process Approve Web ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
PROCESS – Mail Import ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
SEND ? Major Outage
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal ? Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
SEND - eInvoice API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - File collector Azure Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Access Point ? Major Outage
90 days ago
99.97 % uptime
Today
SEND - Reports API Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - FTP - transfer.compello.com ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Major internal component - Json API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API Partner ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Linkmobility API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - VIPPS ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Validation ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration NOR - NETS API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Fjordkraft API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Processing - invoices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendMail ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Digipost ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendInvoice API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Print delivery Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Evo Pdf API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - PassThroughInvoicing API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration SWE ? Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
SEND - VAX Transfer - mySupply®DK ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - NETS Enrollment Washer ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Send portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - ELHUB - Query ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Portal Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
EDI/FMS - Mail delivery ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - AS4FMS ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
RECEIVE Operational
90 days ago
99.6 % uptime
Today
RECEIVE - Receive Service ? Operational
90 days ago
99.6 % uptime
Today
Other & External ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Helpdesk ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Vipps - Access Token ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ELHUB.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SendGrid SMTP - SEND & EDI/FMS Operational
SendGrid API v2 - SEND & EDI/FMS Operational
SendGrid API v3 - SEND & EDI/FMS Operational
SendGrid API - SEND & EDI/FMS Operational
Mailjet Outgoing SMTP - PROCESS (Compello Approve) Operational
Mailjet SMS API - PROCESS (Compello Approve) Operational
Mailjet Event API - PROCESS (Compello Approve) Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.