Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Sep 19, 2022 - 14:56 CEST
Update - Norsk:
PROCESS fungerer som det skal igjen etter restart av noen komponenter.

Vi jobber videre med å finne rotårsak til feilen.

English:
PROCESS is working again after a restart of some components.

We will investigate further to find the root cause.


---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 19, 2022 - 14:43 CEST
Investigating - Norsk:
Vi har problemer med lasting av arbeidslisten i PROCESS. Brukere får meldingen "unexpected server error".

Vi undersøker problemet og oppdaterer her så fort det er nytt i saken.

English:
We are having issues with loading the worklist in PROCESS. Users get the error message "unexpected server error".

We are investigating the problem and will post an update here as soon as we have made progress.


---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 19, 2022 - 14:27 CEST
Monitoring - Norsk:
Bildevisningen fungerer igjen i Compello Desktop.

Vi undersøker fortsatt hva feilårsaken er.

English:
Images are now being displayed again in Compello Desktop.

We are still investigating the root cause.

---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 16, 2022 - 13:20 CEST
Investigating - Norsk:
Vi undersøker en feil som gjør at bildevisning ikke fungerer i applikasjonen Compello Desktop.

Feilen er ikke tilstede i Compello PROCESS web, og vi anbefaler å bytte til denne.

Vi oppdaterer så fort det er nytt i saken.

English:
We are investigating a problem with displaying images of invoices in the Compello Desktop application.

The error does not affect Compello PROCESS web, and we recommend using this as a replacement.

We will post an update as soon as we make any progress.

---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 16, 2022 - 12:10 CEST
Monitoring - Norsk:
Feilen er nå rettet, og lagrede bilagsoppsett er tilbake. Dette betyr at hvilke felter som er synlige/obligatoriske skal være tilbake til normalen for alle brukere.
Kontakt oss på support@compello.com om det fortsatt er utfordringer med dette for din bedrift.

English:
The incident is now resolved, and stored transaction setups are available again. This means that visible/mandatory fields should be back to normal for all users.
Please email us to support@compello.com if you are still experiencing issues with this in your organization.

---

Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 08, 2022 - 06:39 CEST
Update - Norsk:
Det er nå mulig å logge inn og bruke PROCESS igjen.

Merk:
Fellesfeilen hos Microsoft påvirker tjeneste som lagrer bilagsoppsett. Bilagsoppsettet styrer blant annet hvilke felter som er synlige og obligatoriske å fylle ut for brukerne.
Vi har nå lagt ut en midlertidig løsning for å få systemet til å fungere igjen.

Løsningen betyr at alle kunder nå får standard bilagsoppsett, men det blir mulig å jobbe i systemet.
Vi vil bytte tilbake til lagrede bilagsoppsett når feilen hos Microsoft er rettet.

Nye endringer som gjøres i bilagsoppsettet mens vi har denne midlertidige løsningen (som ikke finnes i tidligere lagrede oppsett) , vil forsvinne når feilen er løst og vi er tilbake til normal drift.

English:
It is now possible to log in and use PROCESS.

Note:
The error at Microsoft is causing a problem with reaching stored transaction setups. The transaction setups are controlling which fields are visible and/or mandatory for the users.
We have deployed a temporary solution to get the system up and running again.

As of now, all users are getting the default transaction setups, but at least it is possible to use the application.
We will change back to the stored transaction setups as soon as the Microsoft has corrected the ongoing issue.

New changes done to the transaction setup while we are using this temporary solution (that are not present in the stored setups), will disappear when the root cause is fixed and we are back to normal.

---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 07, 2022 - 14:20 CEST
Identified - Norsk:
Feilårsak er funnet. Feilen ligger hos vår driftsleverandør Microsoft, og de jobber med å løse opp i problemet. Vi har dessverre foreløpig ingen indikasjon på når feilen vil være løst.

English:
The problem is identified. It is related to an outage for some services at Microsoft. They are working on resolving the problem. At this time we do not have an estimated time for a solution.

---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 07, 2022 - 13:32 CEST
Update - Norsk:
Det er for øyeblikket full stopp i systemet for mange kunder. Vi beklager dette og gjør alt vi kan for å løse opp i problemet.
Vi oppdaterer så fort det er noe nytt i saken.

English:
At the moment many customers are experiencing that the system is not responding at all. We apologize for the inconvenience.
We will post an update as soon as we have made any progress.

---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations

Sep 07, 2022 - 13:15 CEST
Investigating - Norsk:
Vi har dessverre tregheter i PROCESS for øyeblikket. Vi jobber med å finne ut av problemet og kommer med en oppdatering snarest.

English:
We are unfortunately having performance issues in PROCESS at the moment. We are investigating the problem and will post an update as soon as possible.

---
Med vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operiations

Sep 07, 2022 - 12:18 CEST

About This Site

Her finner du informasjon om våre tjenester, større hendelser og planlagt vedlikehold.
Abonner på oppdateringer, så får du en advarsel hvis tjenester er nede, etc.

Fargeindikasjoner nedenfor markerer brudd på tjenestene.
For å se detaljer, klikk på [+]

PROCESS ? Operational
90 days ago
99.77 % uptime
Today
PROCESS - Legacy PDF Collector ? Operational
90 days ago
99.19 % uptime
Today
PROCESS - Interpreter service ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Integrations - REST api ? Operational
90 days ago
99.74 % uptime
Today
PROCESS - Process Approve Web ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
PROCESS – Mail Import ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND ? Operational
90 days ago
99.92 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID API ? Operational
90 days ago
98.81 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal ? Operational
90 days ago
99.79 % uptime
Today
SEND - eInvoice API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Access Point ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
SEND - Reports API Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - FTP - transfer.compello.com ? Operational
90 days ago
99.69 % uptime
Today
SEND - Major internal component - Json API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Portal API Partner ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
SEND - Portal API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Linkmobility API ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
SEND - VIPPS ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
SEND - Validation ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration NOR - NETS API ? Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
SEND - Fjordkraft API ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
SEND - Processing - invoices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendMail ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Digipost ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - SendInvoice API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Print delivery Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Evo Pdf API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - PassThroughInvoicing API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration SWE ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
SEND - VAX Transfer - mySupply®DK ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - NETS Enrollment Washer ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Send portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Ticket Resolver - SWE Banks ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - ELHUB - Query ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Portal Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
EDI/FMS - Mail delivery ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - AS4FMS ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
RECEIVE Operational
90 days ago
99.06 % uptime
Today
RECEIVE - Receive Service ? Operational
90 days ago
99.06 % uptime
Today
Other & External ? Operational
90 days ago
99.8 % uptime
Today
Helpdesk ? Operational
90 days ago
98.89 % uptime
Today
Vipps - Access Token ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com ? Operational
90 days ago
99.56 % uptime
Today
ELHUB.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ELMA ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SendGrid SMTP - SEND & EDI/FMS Operational
SendGrid API v2 - SEND & EDI/FMS Operational
SendGrid API v3 - SEND & EDI/FMS Operational
SendGrid API - SEND & EDI/FMS Operational
Mailjet Outgoing SMTP - PROCESS (Compello Approve) Operational
Mailjet SMS API - PROCESS (Compello Approve) Operational
Mailjet Event API - PROCESS (Compello Approve) Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.