Monitoring - Vi har funnet problemet relatert til videresending av Ordre og Katalog på EHF.
Dette problemet gjelder kun videresending til ett spesifikt aksesspunkt, og oppstår på grunn av feil konfigurasjon av det mottagende aksesspunktet.
Tilsvarende filer som vi videresender til andre aksesspunkt blir mottatt og prosessert av mottager.

Vi har videreformidlet dette til det aktuelle mottagende aksesspunktet med informasjon om hva de må korrigere/sjekke, og venter på en tilbakemelding fra dem.

Inntil mottagende aksesspunkt gjør endringer, kan vi dessverre ikke videresende filene.
Vi vil komme med en oppdatering når vi mottar dette fra det aktuelle aksesspunktet.

Compello Operations
Jan 25, 10:03 CET
Update - Vi har jobbet gjennom helgen med å fortsette analyseringen og løse problemet.
Vi vil komme med mer informasjon i løpet av formiddagen.

Compello Operations
Jan 25, 08:46 CET
Update - Vi jobber fortsatt med å få løst problemet rundt EHF dokumenter av typen Ordre og Katalog, og vil fortsette å jobbe med en løsning gjennom helgen.

Compello Operations.
Jan 22, 15:29 CET
Identified - Vi tester en feilrettingsløsning for problemet.
Vi håper å ha denne ute i produksjon i løpet av dagen.

Oppdatering vil bli varslet så raskt vi har løsningen på plass.

Compello Operations
Jan 22, 10:39 CET
Investigating - Vi har for tiden problemer med å videresende EHF dokumenter av typen Ordre og Katalog.
Dette har høy prioritet å få dette løst.

Vi vil legge ut oppdatert informasjon når dette forekommer.

Compello Operations
Jan 21, 15:03 CET
Monitoring - Kunder som har en Android telefon kan i nuläget inte öppna sin eFaktura från SEB mobilapp.
Vi har varit i kontakt med SEB och de vill att deras kunder ska kontakta SEB via personlig service.
Kontaktuppgifterna finns på deras sida:
https://seb.se/om-seb/kontakta-oss

Det går att komma runt detta genom att gå logga in på sin bank via webbläsaren i telefonen istället för SEB mobilapp.


Compello Operations
Jan 15, 11:53 CET
Identified - Kunder som har en Android telefon kan i nuläget inte öppna sin eFaktura från SEB mobilapp.
Vi har en dialog med SEB för att lösa detta problem tillsammans med dem så snart som möjligt.

Det går att komma runt detta genom att gå logga in på sin bank via webbläsaren i telefonen istället för SEB mobilapp.

Compello Operations
Jan 15, 08:27 CET

About This Site

Her finner du informasjon om våre tjenester, større hendelser og planlagt vedlikehold.
Abonner på oppdateringer, så får du en advarsel hvis tjenester er nede, etc.

Fargeindikasjoner nedenfor markerer brudd på tjenestene.
For å se detaljer, klikk på [+]

PROCESS ? Operational
90 days ago
99.72 % uptime
Today
PROCESS - Legacy Silverlight Web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Touch web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Web Router ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Legacy PDF Collector ? Operational
90 days ago
97.98 % uptime
Today
PROCESS - Interpreter service ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Integrations - REST api ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS - Process Approve Web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PROCESS – Mail Import ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - eInvoice API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - File collector Azure Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Access Point ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Reports API Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
SEND - eInvoice Portal Login - Compello ID ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - FTP - Clientcomputing.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - FTP - datatransfer.efaktura.biz ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - FTP - transfer.compello.com ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Major internal component - Json API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Portal API Partner ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Portal API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Linkmobility API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - VIPPS ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Validation ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration NOR - NETS API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - efaktura.biz ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Fjordkraft API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
SEND - Legacy B2B invoicing - ECxgate ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Processing - invoices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendMail ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Digipost ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - SendInvoice API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Print delivery Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Evo Pdf API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - PassThroughInvoicing API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SEND - Bank integration SWE ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS/ELHUB Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - ELHUB - Query ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - AS4 Gateway ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
EDI/FMS - EDI Portal Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
EDI/FMS - Mail delivery ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
EDI/FMS - Powel API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other & External ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Helpdesk ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Vipps - Access Token ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Capture Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Refund Payment ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Vipps - Payment Details ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Public web page - compello.com ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
ELHUB.no ? Operational
90 days ago
99.88 % uptime
Today
Test - ignore Operational
SendGrid SMTP Operational
SendGrid API v2 Operational
SendGrid API v3 Operational
SendGrid API Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.