Tregheter i PROCESS
Incident Report for Compello AS
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Jul 01, 2022 - 15:02 CEST
Monitoring
Norsk:
Problemet som forårsaket tregheter i PROCESS i går skal nå være løst.

Det ser ut til å være relatert til økning av trafikk på tjenesten, og ikke en konkret feil. Vi har mekanismer som skal håndtere dette automatisk, men for en del av tjenesten fungerte ikke denne mekanismen som den skulle i går.

Vi har kontroll på dette nå, og følger nøye med fremover.

Kunder som eventuelt opplever at problemet ikke er løst bes kontakte oss på e-post: support@compello.com.

English:
Yesterday's performance issues in PROCESS should now be solved.

The problem seems to be related to an increase in traffic on the service, and not a specific error. We have mechanisms that normally handle this automatically, but these did not work for a part of the service yesterday.

The situation is now under control, and we are closely monitoring it.

If you still experience this problem, please send us an email to support@compello.com

---
Vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations
Posted May 04, 2022 - 11:22 CEST
Update
Norsk:
Ytelsen ser ut til å ha vært stabil siden ca. kl 13. Vi jobber fortsatt med å avdekke nøyaktig feilårsak, og vil følge nøye med på ytelsen fremover,

English:
The performance has looked stable since approx. 13:00 CET . We are still working on identifying the root cause, and will monitor the system closely going forward.

Vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations
Posted May 03, 2022 - 14:36 CEST
Investigating
Norsk:
Vi har oppdaget tregheter som kan påvirke kunder. Vi jobber med å analysere problemet.

English:
We have discovered some performance issues that may affect customers, we are looking into the problem.

Vennlig hilsen / Best regards
PROCESS Operations
Posted May 03, 2022 - 11:03 CEST
This incident affected: PROCESS (PROCESS - Process Approve Web).